CORONA en CULTUUR

Het COVID-19 virus heeft een grote impact op onze cultuursector. De Creatieve Coalitie maakt zich hard voor goede oplossingen voor de makers.

Lees Meer

AOV, ONDERZOEK en HONORARIA RICHTLIJNEN

Lees meer over de verplichte AOV voor ZZP-ers, een onderzoek naar o.a. de betekenis van de culturele en creatieve sector en over honoraria richtlijnen

Lees Meer

ACTIES van de CREATIEVE COALITIE

Lees hier welke acties de Creatieve Coalitie heeft ondernomen om de positie van de makers te verbeteren.

Lees Meer

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.  (art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

 

 

De Creatieve Coalitie: 

 • ACT, Belangenvereniging voor professionele acteurs Nederland
 • ADC, Assistant Directors Club Nederland
 • De Auteursbond (inclusief Netwerk Scenarioschrijvers)
 • BAM! De Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten
 • BAU, Dance & Performance Platform_Amsterdam
 • BBK, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars
 • BCMM, Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten
 • Belangenvereniging Buitentheater
 • BIM, Beroepsvereniging van Improviserende Musici
 • BNI, Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten
 • BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
 • BOK, Stichting Beroepsorganisatie Kunstenaars
 • BRAM, Beroepsvereniging Rondleiders, Acteurs en Museumdocenten
 • Circuspunt, het platform voor het (verenigde) Nederlandse circusveld
 • Dansbelang NBDO, Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals en -Ondernemingen
 • DDG, Dutch Directors Guild – Belangenvereniging voor regisseurs
 • DLG, Dutch Location Guild Nederlandse Associatie Van Locatiescouts & Managers
 • DuPho, Dutch Photographers, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen
 • FNV Media & Cultuur
 • Guidor, Nederlandse Gidsenorganisatie
 • Kunstenbond, vakgroepen Beeldend, DAMD, Kunsteducatie, Muziek (inclusief Ntb), Theater en Dans
 • NABK, Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK)
 • NBF, Nederlandse Beroepsvereniging voor Film- en televisiemakers
 • NCE, Nederlandse vereniging van Cinema-Editors
 • Nieuw Geneco, Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten
 • NSC, Netherlands Society of Cinematographers
 • NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten
 • NVZ, Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen
 • Platform Aanvang!, Initiatief voor discussie, informatie en draagvlak over de podiumkunstensector in NL
 • Platform BK, Vereniging Platform Beeldende Kunst
 • Platform voor Freelance Musici
 • Samen1stem, Vakvereniging voor stemacteurs, voice-overs, vertalers, regisseurs en technici
 • VCA Vereniging Constructief Audio
 • VCTN, Beroepsorganisatie voor muziekauteurs, componisten en tekstschrijvers in Nederland
 • VLS Vereniging Leraren Schoolmuziek
 • VONKC, Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur

De Creatieve Coalitie stelt zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal-economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

 • Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan; net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
 • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
 •  Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
 • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).