De Creatieve Coalitie

Wij zijn de Creatieve Coalitie 

Wij zijn 44 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector.

Wij zijn meer dan 50.000 makers.

Wij zijn musici, beeldend kunstenaars, museumgidsen, acteurs,  fotografen, choreografen,  journalisten, mimespelers, dansers, regie-assistenten, schrijvers, cameramensen, componisten, auteur-muzikanten, theatermakers, improviserende musici, dans- en performancemakers, interieurarchitecten, ontwerpers, circusartiesten, regisseurs, locatiescouts, belangenbehartigers, gidsen, agenten, film- en televisiemakers, cinema-editors, zangpedagogen, podiumkunstenaars, stemacteurs, vertalers, technici, tekstschrijvers, school-muziekdocenten, geluidsmensen, cinematografen

Wij maken ons hard voor de werkenden in de culturele en creatieve sector

en wij maken cultuur.

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft vandaag haar openings- en herstelplan aan het kabinet en Den Haag gepresenteerd. Doel: een voorspelbare en zorgvuldige corona-aanpak voor publiek, makers en culturele organisaties. Een aanpak waarbij de beleidsreflex niet meer ‘sluiten’ is, maar ‘veilig openblijven’; een aanpak met perspectief op herstel.

Lees hier het voorstel van de Taskforce.

Vandaag, woensdag 19 januari 2022, wordt door vele culturele instellingen actie gevoerd, van KAPSALON THEATER en DE MUSEUM GYM, tot studenten die met de slogan SCHIJN LICHT OP DE CULTUURSECTOR met kaarsjes en lampjes voor de Tweede Kamer zullen staan.

#Paytheartist

De culture en creatieve sector is onevenredig hard getroffen tijdens de coronacrisis. Artiesten, freelancers en zzp’ers zijn de wanhoop nabij door de lockdown. We begrijpen de noodzaak van de maatregelen, maar velen lopen zoveel opdrachten mis dat er grote zorgen zijn om nog rond te kunnen komen de komende maanden.
Daarom deze noodkreet op #BlackFriday, de dag dat spenderen aan alle kanten wordt aangemoedigd, om iedereen duidelijk te maken dat kunstenaars, artiesten & crew betaald moeten worden, óók bij annuleringen!

Credits
Concept: Evaline Kruyssen & Jordy Twisk Visuals: Jordy Twisk
Track: Percussion show – Igor Khainskyi

Wat betekent het abrupte terugdraaien van de versoepelingen voor jouw financiële situatie?

Heel even was de culturele en creatieve sector heropend. Boekingen kwamen weer op gang, publieke evenementen konden weer doorgang vinden, technische crew was niet aan te slepen, agenda’s van freelancers stroomden weer vol. Voor veel mensen betekende dit: alles aan de kant, we mogen weer! Tot de persconferentie waarin Rutte de boel weer in het slot gooide. Bij veel artiesten en freelancers stromen de annuleringen tot ver in het najaar weer binnen, vaak worden ze niet uitbetaald, met catastrofale gevolgen voor hun inkomenspositie.

Hoe zit dat bij jou? Wordt de rekening hiervan evenredig verdeeld tussen jou en je opdrachtgever? Laat het ons weten!

 

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund...

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund. Effecten van de Coronacrisis in de Culturele sector

De Boekman stichting heeft haar onderzoek gepubliceerd.

Het rapport bevestigt het beeld dat ook uit ons eigen onderzoek kwam en de geluiden uit de sector (onder andere Survey on Stage): de flexibele schil wordt onevenredig hard getroffen door de Coronacrisis en van Trickle Down komt nagenoeg niets terecht. Er moet nú iets gebeuren voor de werkenden in de cultuur, anders verdwijnen we van het podium. Letterlijk.

De Creatieve Coalitie pleit voor een eenmalige bijdrage van €5000,- aan flexwerkers en voor het verplicht stellen van en handhaven op Trickle Down.

Uit het rapport van Boekman:

De huidige bezuinigingen op zzp’ers verstoren het ecosysteem van de sector. Het risico bestaat dat een deel van de zzp’ers na afloop van de coronacrisis niet meer terugkeert naar culturele organisaties. Juist nu het einde van de corona- crisis in zicht komt, is het belang om te investeren in het behoud van de zzp’ers voor de sector inclusief een fatsoenlijke beloning voor deze groep werkenden.”

De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie: 

 

''Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. ''  (art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

De Creatieve Coalitie stelt zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal-economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

* Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan; net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
* Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) - Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
 * Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) - Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
* Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) - Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).