VOORZITTER CREATIEVE COALITIE

Vanaf 19 september 2019 is Ruud Nederveen voorzitter van de Creatieve Coalitie : 'Onze gidsen slecht betalen is fout en voorbij'

Lees Meer

ONDERZOEK en HONORARIA RICHTLIJNEN

Onderzoek naar o.a. betekenis culturele en creatieve sector.

Honoraria richtlijnen

Lees Meer

! ! ACTIES en BRIEVEN ! !

Op deze pagina staat een overzicht actuele acties en brieven die de verschillende organisaties verstuurd hebben

Lees Meer

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.  (art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

 

 

De Creatieve Coalitie: 

 • ACT, Belangenvereniging voor professionele acteurs Nederland
 • Auteursbond, beroepsvereniging van schrijvers en vertalers
 • ADC, Assistant Directors Club Nederland
 • BAM! De Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten
 • BBK, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars
 • BNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
 • DDG, Dutch Directors Guild – de belangenvereniging voor regisseurs
 • DLG, Dutch Location Guild Nederlandse Associatie Van Locatiescouts & Managers
 • DuPho, Dutch Photographers, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen
 • FNV Media & Cultuur
 • Kunstenbond, vakgroepen Beeldend, DAMD, Kunsteducatie, Muziek (inclusief Ntb), Theater en Dans
 • NABK, Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK)
 • NCE, Nederlandse vereniging van Cinema-Editors
 • Nieuw Geneco, Nederlandse beroepsvereniging van componisten
 • NSC, Netherlands Society of Cinematographers
 • NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten
 • Platform BK, Vereniging Platform Beeldende Kunst
 • Platform voor Freelance Musici
 • Samen1stem, Vakvereniging voor stemacteurs, voice-overs, vertalers, regisseurs en technici
 • VCA Vereniging Constructief Audio
 • VCTN, beroepsorganisatie voor muziekauteurs, componisten en tekstschrijvers in Nederland
 • VLS Vereniging Leraren Schoolmuziek.

De Creatieve Coalitie stelt zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal-economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

 • Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan; net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
 • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
 •  Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
 • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).