De Creatieve Coalitie

Wij zijn de Creatieve Coalitie 

Wij zijn 44 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector.

Wij zijn meer dan 50.000 makers.

Wij zijn musici, beeldend kunstenaars, museumgidsen, acteurs,  fotografen, choreografen,  journalisten, mimespelers, dansers, regie-assistenten, schrijvers, cameramensen, componisten, auteur-muzikanten, theatermakers, improviserende musici, dans- en performancemakers, interieurarchitecten, ontwerpers, circusartiesten, regisseurs, locatiescouts, belangenbehartigers, gidsen, agenten, film- en televisiemakers, cinema-editors, zangpedagogen, podiumkunstenaars, stemacteurs, vertalers, technici, tekstschrijvers, school-muziekdocenten, geluidsmensen, cinematografen

Wij maken ons hard voor de werkenden in de culturele en creatieve sector

en wij maken cultuur.

De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie: 

 • ABC, Artiesten Belangen Centrum
 • ACT, Belangenvereniging voor professionele acteurs Nederland
 • ADC, Assistant Directors Club Nederland
 • De Auteursbond (inclusief Netwerk Scenarioschrijvers)
 • BAM! De Beroepsvereniging voor Auteur-Muzikanten
 • BAU, Dance & Performance Platform_Amsterdam
 • BBK, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars
 • BCMM, Beroepsvereniging voor Media componisten
 • Belangenvereniging Buitentheater
 • BIM, Beroepsvereniging van Improviserende Musici
 • BNI, Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten
 • BNS Crisp, Beroepsvereniging voor Interieurstylisten
 • BOK, Stichting Beroepsorganisatie Kunstenaars
 • BRAM, Beroepsvereniging Rondleiders, Acteurs en Museumdocenten
 • Cinesud, netwerkorganisatie voor makers van de (Limburgse) filmsector
 • Circuspunt, het platform voor het (verenigde) Nederlandse circusveld
 • Dansbelang NBDO, Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals en -Ondernemingen
 • DDG, Dutch Directors Guild – Belangenvereniging voor regisseurs
 • DLG, Dutch Location Guild
 • DuPho, Dutch Photographers, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen
 • FNV Media & Cultuur
 • Gehrels Muziekeducatie
 • Kunstenbond:
   •  Beeldend
   • DAMD
   • Kunsteducatie
   • Musiek/ Ntb
   • Theater en Dans
 • Mooiedingenmakers
 • NAA, Nederlandse Agenten Associatie
 • NBF, Nederlandse Beroepsvereniging voor Film- en televisiemakers
 • NCE, Nederlandse vereniging van Cinema-Editors
 • New Noardic Wave
 • Nieuw Geneco, Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten
 • NSC, Netherlands Society of Cinematographers
 • NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten
 • NVZ, Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen
 • Platform Aanvang!, Initiatief voor discussie, informatie en draagvlak over de podiumkunstensector in NL
 • Platform BK, Vereniging Platform Beeldende Kunst
 • Platform voor Freelance Musici
 • Samen1stem, Vakvereniging voor stemacteurs, voice-overs, vertalers, regisseurs en technici
 • Stichting Dansondernemers Nederland
 • VCA Vereniging Constructief Audio
 • VCTN, Beroepsorganisatie voor muziekauteurs, componisten en tekstschrijvers in Nederland
 • VLS Vereniging Leraren Schoolmuziek
 • VONKC, Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur
 • VPT, Vereniging voor Podiumtechnologie
 • VVFE, Vereniging voor Freelance Event Professionals
 • World Music Forum NL, Platform, netwerk en vertegenwoordiger van de sector wereldmuziek in Nederland

 

''Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. ''  (art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

De Creatieve Coalitie stelt zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal-economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

* Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan; net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
* Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) - Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
 * Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) - Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
* Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) - Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).