Wij zijn de Creatieve Coalitie 

Wij zijn 45 belangenorganisaties uit de culturele en creatieve sector.

Wij zijn meer dan 50.000 makers.

Wij zijn musici, beeldend kunstenaars, museumgidsen, acteurs,  fotografen, choreografen,  journalisten, mimespelers, dansers, regie-assistenten, schrijvers, cameramensen, componisten, auteur-muzikanten, theatermakers, improviserende musici, dans- en performancemakers, interieurarchitecten, ontwerpers, circusartiesten, regisseurs, locatiescouts, belangenbehartigers, gidsen, agenten, film- en televisiemakers, cinema-editors, zangpedagogen, podiumkunstenaars, stemacteurs, vertalers, technici, tekstschrijvers, school-muziekdocenten, geluidsmensen, cinematografen

Wij maken ons hard voor de werkenden in de culturele en creatieve sector

en wij maken cultuur.

Wat is er aan de hand?

Door de maatregelen van de Corona-crisis zitten wij zonder werk. De meesten van ons werken als ZZP’er of in fictieve loondienst, waardoor onze inkomsten plotseling stokten. We waarderen het enorm dat het kabinet de culturele instellingen en gebouwen helpt met een steunpakket, maar we merken dat onze leden niet allemaal geholpen worden door de huidige maatregelen. Veel mensen vallen buiten de boot en anderen zien de voortgang van hun beroepsuitoefening of bedrijf bedreigd.

Hoe kan dat?

Op de korte termijn lopen werkenden in de creatieve sector naar schatting 50 miljoen euro aan omzet mis. Op de lange termijn is de schade nog groter. Veel werkenden leveren seizoensarbeid zoals bij de ontelbare festivals, passie-concerten en bijvoorbeeld Oerol. Aangezien het seizoen nu wegvalt, verdwijnt een groot deel van het jaarinkomen. Dit wordt niet gecompenseerd door drie maanden bijstand en dit kunnen we ook niet later inhalen.

Maar er is toch het steunpakket, de TOGS en de TOZO?

Het steunpakket van 300 miljoen is bedoeld om de essentiële instellingen overeind te houden. De minister sluit ZZP’ers expliciet uit van deze regeling. Ze hoopt dat na afloop van de crisis de instellingen voor werkgelegenheid zullen zorgen. De makers in de culturele en creatieve sector moeten echter maar afwachten hoe dat in de praktijk uitpakt.

In de culturele en creatieve sector werken 300.000 mensen. 60% hiervan is zzp-er en een groot deel is flexwerker.

Aanspraak maken op de 4000 euro aan compensatie van de overheid via de TOGS kan vaak niet, omdat ofwel de sbi-code (standaard bedrijfs instellingscode) niet overeenkomt; ofwel het bedrijf is ingeschreven op het woonadres; ofwel er is minder dan 4000 euro aan vaste zakelijke lasten. Musici, editors, journalisten, fotografen, stemacteurs, componisten werken bijvoorbeeld allemaal vanuit huis en hebben doorgaans geen 4000 euro aan vaste zakelijke lasten.

Veel makers zijn flexwerker en werken in fictieve loondienst, waardoor ze nu geen aanspraak op de TOZO kunnen maken, maar ook niet in de WW kunnen, omdat ze de wekeneis (26 in 36 weken) niet halen, door het wegvallen van dit belangrijke deel van het seizoen. Deze mensen zijn aangewezen op de normale bijstand, maar moeten daarvoor eerst hun bezittingen ‘opeten’.

De werkenden in onze sector zitten met de handen in het haar. Hoe houden ze het hoofd boven water? Hoe komt er eten op tafel? Hoe betaal je je huur?

We zien collega’s die crowdfundingsacties starten om hun lasten te betalen. We zien collega’s die hun auto verkopen, we zien collega’s die nu ook hun bijbaan in de horeca kwijt zijn, en bezig zijn met het aanvragen van een bijstandsuitkering van 800 euro per maand.

Wat kunnen we hier aan doen?

Maak de TOZO beschikbaar voor alle werkenden in onze sector, dus ook voor diegenen in fictieve loondienst (flexwerkers), zodat deze mensen niet in de armoe belanden.

Maak het steunpakket toegankelijk voor zzp’ers die werken op hun woonadres en voor ZZP’ers die geen 4000 euro aan vaste zakelijke lasten hebben. Een compensatie van 4000 euro dekt niet de volledige schade, maar zou voor onze makers al een groot verschil maken.

Pas de sbi-codes aan, zodat alle werkenden in de cultuur aanspraak kunnen maken op de TOGS.

Laat de TOZO gelden per zzp’er en niet per huishouden en laat ook oudere  en niet-Nederlandse zzp’ers toe.

En richt een garantie- en steunfonds op gericht op ZZP’ers.

Want,

Wij zijn 46.000 makers in de culturele en creatieve sector. 

Wij zijn het fundament van de cultuur.

Wij maken cultuur.

Wij zijn de Creatieve Coalitie. Help ons deze mooie sector overeind te houden.

#wijmakencultuur