Home > Wat wij willen

Missie, credo met basiswaarden

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
(art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

De Creatieve Coalitie en haar leden stellen zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal- economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

  • Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan;
  • net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
  • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
  • Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
  • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).

Actie: Prins Bernhard Cultuurfonds: Houd Cultuur Levend

Geven voor de cultuurmakers Op dit moment staat duizenden cultuurmakers het water aan de lippen: ze kunnen door de corona-maatregelen hun projecten niet of maar deels uitvoeren. Er dreigt hierdoor veel moois verloren te gaan. Zonder geld voor een oefenruimte, instrumenten, kostuums, materiaal of een geluidsinstallatie, blijft het voor deze makers bij ideeën. En verarmt

Open brief: honoreer de 5 organisaties in de dans met positief advies alsnog

Aan de Wethouder van Cultuur van Amsterdam Mevr. Touria Meliani Amsterdam, 19 augustus 2020 Betreft: gevolgen van de beslissingen het Amsterdam Fonds voor de Kunst voor de regeling Vierjarige Subsidies voor de dans Geachte mevrouw Meliani, Naar aanleiding van de besluiten van het Amsterdams Fonds voor de Kunst van 3 augustus jl., doen wij als

25 augustus Night of Live

De klok tikt door en de tijd dringt voor de evenementenindustrie! De evenementenindustrie staat door COVID-19 op de rode lijst van acuut bedreigde industrieën! Daarom kleurt de evenementenindustrie hun locaties en gebouwen rood in de nacht van 25 op 26 augustus 2020. Iedereen kan meedoen: evenementenlocaties, hotels, eventorganisatoren, musea, festivalorganisatoren, cateraars, licht- & geluidsbedrijven, interieur- &

Behoud ons kapitaal, ons vakmanschap

Als je werkt in de creatieve en culturele sector, ben je net als velen van ons in zwaar weer terecht gekomen. De maatregelen om de wereldwijde pandemie te bedwingen, hebben ons werk stilgelegd. En als je een van de 160.000 zzp’ers in de cultuur bent, heb je daardoor meestal geen of nauwelijks inkomsten meer. De

Koningin Máxima bezoekt Creatieve Coalitie in theater de Nieuwe Regentes

  Voor Ruud Nederveen, voorzitter van de Creatieve Coalitie, was de ontmoeting met Koningin Maxima een uitgelezen kans om de 42 beroepsverenigingen die deelnemen in de coalitie voor te stellen. Een aantal acteurs, dansers, theatertechnici en musici uit de Creatieve Coalitie kreeg de kans om met de koningin in gesprek te gaan en aansluitend een

Survey on Stage: De gevolgen van de Coronacrisis in de podiumkunsten

De Creatieve Coalitie heeft in aanloop naar het cultuurdebat op 29 juni meegewerkt aan de opzet en verspreiding van Survey on Stage, een onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de werk- en inkomenssituatie van zzp’ers in de podiumkunsten. De zorgwekkende uitkomsten van dit onderzoek vormden de grondslag van een drietal moties die Corinne Ellemeet (GroenLinks) indiende

Minister, u loopt over ons heen

Open brief aan de minister: https://scenes.nu/nieuws/open-brief-aan-minister-van-engelshoven-van-de-creatieve-coalitie   Minister, u loopt over ons heen! Gisteren in aanloop naar het cultuurdebat werd er actie gevoerd voor de ingang van de Tweede Kamer. Niet, zoals veel in de pers werd aangegeven, door ‘een groepje kunstenaars’, nee, hier stonden alle belangenorganisaties voor beroepsbeoefenaars van de verschillende disciplines in de

Koningin Máxima op bezoek bij de Creatieve Coalitie.

Koningin Máxima trekt zich het lot aan van kunstenaars, dansers, musici en andere werkenden in de culturele sector.   Den Haag – Woensdag 1 juli 2020, bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een werkbezoek aan de Creatieve Coalitie in theater ‘De Nieuwe Regentes’ in Den Haag. De Creatieve Coalitie is de overkoepelende belangenorganisatie voor makers en

De Creatieve Coalitie rolt de Rode Loper der Verloren Producties uit

Door de Corona-Crisis zijn er honderden voorstellingen afgelast. Om in een beeld samen te vatten hoeveel cultuur we hiermee missen is de Rode Loper van de Verloren Voorstellingen ontstaan.Kijk hier naar een filmpje van de initiatiefnemers. Op 29 juni waren bijna alle 42 leden van de Creatieve Coalitie aanwezig op  het Plein in Den Haag om