Home > Wat wij willen

Missie, credo met basiswaarden

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
(art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

De Creatieve Coalitie en haar leden stellen zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal- economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

  • Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan;
  • net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
  • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
  • Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
  • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).

Raadsbrief: AFK

Raadsbrief inzake collegebesluit over voorstel voor aanpassing financieel kader Kunstenplan 2021-2024

7 september – Bijeenkomst met Politici

Kunsten ’92, NAPK, Platform Aanvang! en de Creatieve Coalitie organiseren tijdens het Nederlands Theaterfestival een politieke bijeenkomst op 7 september 2020 van 16:00 tot 18:00 uur. Meer informatie volgt.

Brandbrief: Nederlandse Podiumkunstensector

BRANDBRIEF VAN DE NEDERLANDSE PODIUMKUNSTENSECTOR Stop de kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten Geachte leden van de Tweede Kamer, geachte Minister, De podiumkunstensector van Nederland vraagt minister Ingrid van Engelshoven en de leden van de Tweede Kamer €15,8 miljoen toe te voegen aan het budget van het Fonds Podiumkunsten (FPK), opdat alle 149 door het fonds

Aankondiging: AOV Fonds Kunst en Cultuur

Ziek en toch inkomen Beeldend kunstenaars, podium kunstenaars, schrijvers, fotografen, journalisten, musici, acteurs, camera mensen, film- en tv-makers, edelsmeden, designers… Iedereen die werkzaam is in de creatieve sector kan hier aan mee doen! Geen uitsluitingen op leeftijd of ondernemerservaring (ook starters zijn welkom) en een ‘verzekerd’ inkomen tussen € 1.000 en € 4.000 netto per

Poll: Alliantie van Evenementenbouwers

Het Fieldlab Evenementen lanceert een groot bezoekersonderzoek. Doel van het onderzoek is om uit te vinden hoe bezoekers van evenementen denken over de maatregelen waarover wordt nagedacht. Het geeft antwoord op de vragen: “Hoe wil de bezoeker bijdragen aan het mogelijk maken van evenementen in tijden van Corona? Welke preventieve maatregelen zien ze wel zitten

Open brief: Steun van Gehonoreerden voor Niet-gehonoreerden

‘Voor een gezonde, diverse, avontuurlijke kunstensector, hebben we structureel meer gezelschappen nodig dan er nu geld krijgen.’ Dat schrijven veertien gezelschappen met gehonoreerde subsidieaanvragen vandaag in een brief aan cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Ze vragen haar om jaarlijks 15,8 miljoen euro extra te voorzien zodat alle positief beoordeelde plannen gehonoreerd kunnen worden. Het budget van het

Oproep: Wetenschapsmusea

OPROEP VSC AAN MINISTER VAN ENGELSHOVEN Wetenschapsmusea en science centers vragen minister Van Engelshoven in een brief dringend om hulp: “Het water staat onze sector aan de lippen.” Bestaande regelingen worden gewaardeerd maar bijna de helft van de VSC-leden komt daarvoor niet in aanmerking. Daarnaast spelen problemen die andere instellingen niet in dezelfde mate ondervinden. Zo

Oproep: Onderteken Brandbrief Jazz

  Kom in verzet tegen de afbraak van de jazz infrastructuur Onderteken de Brandbrief gericht aan de Tweede Kamer van de Staten Generaal Inmiddels hebben de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten de adviezen voor de cultuurperiode 2021-2024 bekendgemaakt. Doordat nagenoeg alle aanvragen op gebied van jazz, geïmproviseerde en Afro-Caribische muziek negatief zijn beoordeeld,

Poll: Toekomstperspectief in de podiumkunsten 

Doe mee aan de poll: Kunstenbond doet samen met Platform Aanvang!, werkgeversorganisatie NAPK en met steun van de Creatieve Coalitie onderzoek naar de situatie in de podiumkunsten. We doen dit omdat harde cijfers nodig zijn om kans te maken op een politieke oplossing. We horen graag van individuen, gezelschappen, podia en andere instellingen: hoe sta

Open brief: gedeputeerden

Opinie: Alle Nederlanders hebben recht op kunst, ook buiten de randstad De adviezen van het Fonds Podiumkunsten zijn een klap voor de provincies. Gedeputeerden reageren. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-alle-nederlanders-hebben-recht-op-kunst-ook-buiten-de-randstad~b6632386/