Home > Wat wij willen

Missie, credo met basiswaarden

Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
(art. 23.3 Universal Declaration of Human Rights)

De Creatieve Coalitie en haar leden stellen zich ten doel het culturele klimaat en de sociaal- economische positie van alle werkenden in de culturele en creatieve sector duurzaam te verbeteren met als credo:

Eerlijke betaling loont

Dit credo wordt ondersteund door de volgende basiswaarden:

  • Besef dat kunst en creativiteit waarde heeft, ook als er (nog) geen markt voor is – Kunst is een doel op zichzelf. Vrijheid van mening, vrijheid van expressie, deelname aan het culturele leven zijn grondrechten. Als een samenleving geen geld overheeft voor onderzoek blijft ze stilstaan;
  • net als wetenschap wordt kunst gedreven om nieuwe inzichten op te doen en beter te leren begrijpen hoe wij mensen en onze wereld in elkaar zitten en functioneren.
  • Betaal fatsoenlijke tarieven (‘fair pay’) – Ook werkenden in de culturele en creatieve sector moeten ten minste van hun werk kunnen rondkomen, zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, het verlies of gebrek aan werk, en kunnen sparen voor een pensioen.
  • Laat makers fatsoenlijk delen in opbrengsten (‘fair share’) – Wanneer een creatief product (zoals bijvoorbeeld een film, een beeldend kunstwerk, een kunstvoorwerp, of een publicatie) eenmaal gemaakt is, dan moet een eerlijk deel van de opbrengsten terecht komen bij de makers ervan.
  • Verduurzaam productieketens (‘fair chain’) – Erken het belang van de taken, rollen en waarde van werkenden en makers binnen een productieketen, het belang van een eerlijke verdeling en inspanning binnen de keten én handel daarnaar. Onderdeel van een duurzame productieketen is het structureel voeren van de ‘sociale dialoog’ (informatie-uitwisseling, overleg en onderhandelen over verdelingsvraagstukken binnen de keten).

De waarde van cultuur!

De komende weken zijn bepalend voor de toekomst van onze culturele en creatieve sector. De miljoenennota op Prinsjesdag en de verdeling van noodsteun zijn onderwerp van het politieke debat. De Creatieve Coalitie heeft een filmpje gemaakt waarmee we de sector nog eens duidelijk tegen een economische meetlat leggen. Voor veel politici is juist economische waarde

Lobby voor ‘Trickle Up’ en scholing

Hieronder treffen jullie twee onderwerpen aan waarvoor de Creatieve Coalitie en de Kunstenbond zich nu in de lobby met kracht zullen inzetten: ‘trickle up’ en scholing. Prioriteit 1 is Trickle Up. Dat zullen we doen via twee routes: Wij nemen daarvoor zelf het initiatief door rechtstreeks contact op te nemen met het ministerie van OCW,

Zorgen en lof over het nieuwe steunpakket

Het kabinet presenteert een derde algemeen steunpakket, en een tweede aanvullend pakket voor cultuur. Logisch en broodnodig want de culturele en creatieve sector wordt bovengemiddeld hard geraakt door de coronacrisis. Hoe vanzelfsprekend zo’n pakket ook lijkt, steun komt er niet zonder slag of stoot. Jezelf verenigen was een must om een serieuze gesprekspartner te zijn.

Opgeschort: 1 september – March of the Cases

Up-date 27-08-2020 Nu er een toezegging van een derde steunpakket ligt, valt de directe noodzaak van deze demonstratie weg. De demonstratie wordt daarom voor nu geannuleerd.       Toen in maart 2020 door Covid-19 de maatregelen van de regering werden genomen, werd de gehele entertainment branche hard geraakt. Door de anderhalve-meter-maatregelen zijn events amper

Raadsbrief: AFK

Raadsbrief inzake collegebesluit over voorstel voor aanpassing financieel kader Kunstenplan 2021-2024

7 september – Bijeenkomst met Politici

Kunsten ’92, NAPK, Platform Aanvang! en de Creatieve Coalitie organiseren tijdens het Nederlands Theaterfestival een politieke bijeenkomst op 7 september 2020 van 16:00 tot 18:00 uur. Meer informatie volgt.

Brandbrief: Nederlandse Podiumkunstensector

BRANDBRIEF VAN DE NEDERLANDSE PODIUMKUNSTENSECTOR Stop de kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten Geachte leden van de Tweede Kamer, geachte Minister, De podiumkunstensector van Nederland vraagt minister Ingrid van Engelshoven en de leden van de Tweede Kamer €15,8 miljoen toe te voegen aan het budget van het Fonds Podiumkunsten (FPK), opdat alle 149 door het fonds

Aankondiging: AOV Fonds Kunst en Cultuur

Ziek en toch inkomen Beeldend kunstenaars, podium kunstenaars, schrijvers, fotografen, journalisten, musici, acteurs, camera mensen, film- en tv-makers, edelsmeden, designers… Iedereen die werkzaam is in de creatieve sector kan hier aan mee doen! Geen uitsluitingen op leeftijd of ondernemerservaring (ook starters zijn welkom) en een ‘verzekerd’ inkomen tussen € 1.000 en € 4.000 netto per

Poll: Alliantie van Evenementenbouwers

Het Fieldlab Evenementen lanceert een groot bezoekersonderzoek. Doel van het onderzoek is om uit te vinden hoe bezoekers van evenementen denken over de maatregelen waarover wordt nagedacht. Het geeft antwoord op de vragen: “Hoe wil de bezoeker bijdragen aan het mogelijk maken van evenementen in tijden van Corona? Welke preventieve maatregelen zien ze wel zitten