Arbeidsmarktagenda >  Voortgang

februari 2020 | kosten Fair Practice Code

Boodschap aan Tweede Kamer over Fair Practice Code

11 november 2019 | Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Diversiteit zijn voorwaarden voor subsidie

De Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024 is gepubliceerd in de staatscourant.

In de regeling zijn de volgende weigeringsgronden opgenomen :

"Artikel 3.6. Weigeringsgronden
  1. Onverminderd artikel 2.9 wordt subsidieverlening in ieder geval geweigerd, voor zover de aanvrager in de aanvraag niet verklaart dat hij:
    1. de navolgende codes onderschrijft:1°. Fair Practice Code;2°. Governance Code Cultuur;3°. Code Diversiteit en Inclusie; en
    2. aansluit bij:1°. bestaande afspraken over honorering; en2°. de sociale dialoog tussen werkgevers-opdrachtgevers en werknemers-opdrachtnemers."

10 september 2019 | ACM, maak collectief onderhandelen mogelijk

  • Help mee en praat mee zodat de Kunstenbond namens alle creatieve zzp’ers en kunstenaars de beste en sterkste reactie naar de ACM kan sturen.

De ACM (Autoriteit Consument en Markt, de concurrentiewaakhond van Nederland) heeft een concept leidraad gepubliceerd. In die nieuwe Leidraad geeft zij aan zzp’ers “de ruimte om collectief afspraken te maken over minimumtarieven”. Wij vinden dat de ruimte die de ACM nu beschrijft, niet afdoende is. We zullen de ACM daarom een stevige reactie toesturen.  Meer informatie

Recente ontwikkelingen Fair Practice Code (bron Kunsten ’92)

Fair Practice Code animatie

Bekijk hier de Fair Practice Code?

Wat is ’Fair’ eigenlijk? Doe de online Quickscan.

  • Bij het doorlopen van de scan vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen, scholing en nog veel meer.

Hoe nu verder?

  • Kunsten ‘92 heeft een tijdelijke projectorganisatie opgezet, die zorg draagt voor de implementatie, verdieping en promotie van de Fair Practice Code. Projectleider is Pien van Gemert.

De code is nooit af. Help hem door ontwikkelen!

  • De minister vroeg op 21 januari j.l. in TivoliVredenburg expliciet om haar de achterkant van de praktijk te laten zien. Daarom halen wij heel graag de vele verhalen op uit de culturele sector en de creatieve industrie: de best practices en de falingen en delen we die met elkaar. Zou je je verhaal willen delen? Praat je graag mee? Waar loop jij tegen aan? Wat is er juist goed gegaan? Neem contact op met fairpracticecode@kunsten92.nl. Alvast bedankt

14 mei 2019 | Fair Practice Code in het magazine van Fonds Podiumkunsten

  • Interessant interview met Henk Vinken over de Fair Practice Code

Januari 2019 | Nieuwe versie Fair Practice Code