Aan de Wethouder van Cultuur van Amsterdam Mevr. Touria Meliani
Amsterdam, 19 augustus 2020
Betreft: gevolgen van de beslissingen het Amsterdam Fonds voor de Kunst voor de regeling Vierjarige Subsidies voor de dans
Geachte mevrouw Meliani,
Naar aanleiding van de besluiten van het Amsterdams Fonds voor de Kunst van 3 augustus jl., doen wij als besturen en makers van Neverlike (Keren Levi), TILT (Andrea Božić en Julia Willms) en Bird Productions (Dunja Jocić) een indringend appel op u.
Wij vragen u:
– de vijf positief beoordeelde aanvragen die wegens gebrek aan middelen geen geld krijgen in de dans van extra middelen te voorzien
– daarmee onmisbare impulsen aan de vernieuwing van Amsterdamse dansveld te steunen.
– groeimogelijkheden te bieden voor onafhankelijke dansmakers die al vaker positief beoordeeld zijn.
– te investeren in een prikkelend, inspirerend dansveld, net zoals dat voor de sector theater mogelijk is geweest.
1
U kunt ervoor zorgen dat het toekomstperspectief van vijf instellingen op de B-lijst in de dans blijft bestaan. Zodat hun onmisbare impulsen aan de vernieuwing van Amsterdamse dansveld kunnen doorgaan. En zij het Amsterdamse publiek kunnen blijven prikkelen, inspireren en verbinden.
Terecht stelt het AFK vast dat het beter gaat met de dans in Amsterdam na een jarenlange terugval als gevolg van de crisis rond het Danshuis. De vijf instellingen die op de B-lijst in de dans staan, zorgen voor onmisbare nieuwe impulsen, divers en inclusief. Met de talentontwikkeling door Henny Jurriens Studio, het dynamische platform in de jeugddans, Danstheater Aya en door spannende choreografen van nu, Andrea Božić, Julia Willms, Keren Levi en Dunja Jocić. De huidige positieve ontwikkelingen zouden met een extra investering voor de B-lijst in de dans van € 471.000 Euro moeten worden verankerd om ze toekomst te bieden, waarvan € 230.000 voor Neverlike, TILT en Bird Productions.
‘Voor een gezonde, diverse, avontuurlijke kunstensector hebben we structureel meer gezelschappen nodig dan er nu geld krijgen. Al die verschillende groepen, al hun prachtige toekomstplannen vol hoop, engagement en elan zijn nodig.’ Dat schreven veertien gezelschappen met gehonoreerde subsidieaanvragen in een brief aan cultuurminister van Engelshoven. De sector dans verliest aan verscheidenheid als deze gezelschappen niet in de gelegenheid geboden worden hun aandeel aan het veld te continueren.
Ook het AFK concludeert in haar advies dat voor onafhankelijke makers en kleine gezelschappen, met name in het performanceveld, het opbouwen van continuïteit in hun praktijk complexer is geworden. De drie onafhankelijke dansmakers op de B-lijst zijn ook internationaal in hun ontwikkeling ver gekomen.
Er is bij veel van de door het AFK gehonoreerde aanvragen sprake van verdubbeling van het budget. Juist in de dans blijkt het voor nieuwkomers moeilijk om gehonoreerd te worden (8% ten opzichte van gemiddeld 25% in de andere kunsten).
Kunnen de makers die nu op de B-lijst staan, hun zelfstandige artistieke praktijk in Amsterdam door-ontwikkelen? Of ontstaan door politiek budgettaire oorzaken onvoldoende groeimogelijkheden? Ontstaat hiermee, het levensgrote gevaar dat wat door hen is opgebouwd wordt afgebroken en teniet wordt gedaan?
2
De sector dans heeft ontwikkelingen op het gebied van performancekunst geïntegreerd De ‘danssector’ gaat dan ook inmiddels niet alleen maar over ‘dansgezelschappen’. Ook performance gerelateerde initiatieven vallen daar nu onder. In het belang van de levendige verscheidenheid van het veld zijn tegelijkertijd, juist deze aanvragen van belang. Het gevolg is een gegroeide verscheidenheid en meer aanvragers bij een al twee kunstenplannen gelijkblijvend budget.
Net als bij de sector theater, vragen wij of u zich inspant om extra budget ter beschikking te stellen om de toekomst van het dansveld een krachtige impuls te geven. In tijden van Covid 19 is dit urgenter dan ooit.
Wij vertrouwen op uw zorgvuldige afweging en voelen ons gesterkt door de uitingen en steun van collega-instellingen die wel gehonoreerd zijn. Zij dringen met ons aan op het investeren in een rijke en onderling hecht samenwerkende, infrastructuur voor de kunsten, in theater, dans en performance.
Wij zijn graag bereid in een gesprek het voorgaande nader toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
De besturen en makers van;
Dunja Jocić, stichting Bird Productions
Keren Levi, stichting Neverlike
Andrea Božić, Julia Willms, stichting TILT
Namens deze; Frits Selie, management Bird Productions
cc. A. Birnie, directeur van het AFK.
cc. Leden Raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering.

With team and boards of TILT, Neverlike and Bird Productions: Marieke van Bueren, Frits Selie, Michel Bezem, Beppie Blankert, Florain Verheijen, Cobie de Vos, Keren Levi, Renée Copraij, Rainer Hofmann, Rudi van Wijk.