Eerste reactie Kunsten ’92 op stelseladvies van de Raad voor Cultuur

Eerste reactie Kunsten ’92 op stelseladvies van de Raad voor Cultuur Zojuist heeft de Raad voor Cultuur zijn advies gepresenteerd over een herziening van het cultuurstelsel 2021 – 2024 met de titel ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. Dit op verzoek van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad stelt dat het landelijke cultuurstelsel meer