Creatieve Coalitie – Voorzitter

Home > Creatieve Coalitie heeft nieuwe voorzitter ‘Onze gidsen slecht betalen is fout en voorbij’ Van freelance choreograaf tot burgemeester. Ruud Nederveen (63) heeft een indrukwekkend CV. Daar komt de functie van voorzitter van de Creatieve Coalitie bij. “Daarin komen alle ervaringen samen. Honderdmaal dank dat ik dit mag doen.” Wat wil hij? Wat is

Eerste reactie Kunsten ’92 op stelseladvies van de Raad voor Cultuur

Eerste reactie Kunsten ’92 op stelseladvies van de Raad voor Cultuur Zojuist heeft de Raad voor Cultuur zijn advies gepresenteerd over een herziening van het cultuurstelsel 2021 – 2024 met de titel ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’. Dit op verzoek van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad stelt dat het landelijke cultuurstelsel meer

Over ons

Tweeëntwintig (22) verenigingen -, beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld en de Creatieve Coalitie opgericht. aanleiding De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) concludeerden in hun gezamenlijke verkenning dat de arbeidsmarktsituatie van werkenden in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is.

Geschiedenis Arbeidsmarktagenda

De arbeidsmarktagenda begon in 2016 met de verkenning-arbeidsmarkt-cultuursector waarin de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur tot de conclusie kwamen dat de arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector zorgelijk is door de combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, lage inkomens, een slechte onderhandelingspositie, het vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid

Arbeidsmarktagenda | Wat en wie

De arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector is zorgelijk. Er is sprake van een combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, laag inkomen, een slechte onderhandelingspositie, vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en geringe pensioenopbouw. Federatie Cultuur en FNV Kiem namen vervolgens het initiatief om de SER en de Raad voor Cultuur advies

DOCUMENTEN – in chronologische volgorde

Brief wettelijke noodstop huur voor woningen van beeldende kunstenaars Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 Stelseladvies Raad voor Cultuur 2019 | Cultuur dicht bij dichtbij cultuur Het verslag van arbeidsmarktconferentie 21 januari 2019 De oprichting van Creatieve Coalitie is toen kenbaar gemaakt. Het belang om samen met een stem te spreken werd door de minister sterk benadrukt. Paradisodebat