Home > onderzoeken en honaria richtlijnen

onderzoeken

November 2019 : Onderzoeken naar de betekenis van de culturele en creatieve sector:

15 mei 2019 | Fair Practice Code :

Medio 2018 |Beeldende kunst.

  • Enkele opvallende gegevens over beeldende kunstenaars uit de ‘Selfie’ op een rij, door Ton Kruse

honaria richtlijnen

Belangenverenigingen publiceren in enkele gevallen honorariarichtlijnen zodat makers zich gesteund voelen bij het bepalen van hun tarief.  Als voorbeeld en ter inspiratie:

NOTE : Aanvullingen en opmerkingen graag mailen naar info@decreatievecoalitie.nl