20-05-2020

Vanmiddag heeft het kabinet het tweede economische noodpakket bekendgemaakt.

De belangrijkste maatregelen voor werkenden in de creatieve en culturele sector op een rij:

1. Voor zzp’ers wordt de tozo-regel verlengd. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Wel wordt een partnerinkomenstoets ingevoerd, zeer tegen de zin van de vakbonden. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

2. Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

3. Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. Deze regeling gaat TOFA (Tijdelijke Overbrugging Flexibele Arbeidskrachten) heten.

4. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor een omscholingsfonds, ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners. Dit crisisprogramma ‘NL leert door’ moet ervoor zorgen dat mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

5. De TOGS wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Bedrijven die 30% of meer omzetverlies hebben en die tot de sectoren van de TOGS behoren kunnen, onder voorwaarden, maximaal €20.000,- aan tegemoetkoming in hun vaste lasten ontvangen.

Tot slot. Het kabinet zal bezien of onderdelen van de nog langduriger gesloten sectoren, zoals de grote podia/theaters, die in ieder geval tot 1 september gesloten blijven, maar ook daarna naar verwachting te maken krijgen met forse beperkingen – gesteund en op weg geholpen kunnen worden naar nieuwe verdienmodellen, zo nodig met behulp van pilots.

Alle informatie kun je nalezen op onderstaande website van de rijksoverheid. Daar vind je ook de Kamerbrief, waarin de maatregelen door het kabinet worden toegelicht.