De Creatieve Coalitie heeft in aanloop naar het cultuurdebat op 29 juni
meegewerkt aan de opzet en verspreiding van Survey on Stage, een onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op de werk- en inkomenssituatie van zzp’ers in de podiumkunsten.
De zorgwekkende uitkomsten van dit onderzoek vormden de grondslag van een drietal moties die Corinne Ellemeet (GroenLinks) indiende tijdens het
cultuurdebat in de Tweede Kamer. De motie van een alomvattend onderzoek naar de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector is
aangenomen. Dat is van groot belang, want als een onderzoek op aandringen
van een meerderheid van de Tweede Kamer wordt uitgevoerd, gebeurt er
tenminste iets met de resultaten. Er zit dus beweging in, de lobby van de
Creatieve Coalitie begint vruchten af te werpen.

Het eindrapport van het onderzoek Survey on Stage is te lezen via:
https://bit.ly/SurveyOnStage

Lees hier meer over de status van de lobby nu het zomerreces is ingegaan:
https://www.kunstenbond.nl/home/394/tweede-kamer-op-zomerreces-hier-staan-we-nu 
Verder was het cultuurdebat ook een reden voor ons om deze brief aan de
minister te schrijven.