Zie hier de motie die Gijs van Dijk indiende ten behoeve van de flexwerkers die buiten de boot vallen. De motie voorziet alleen in een regeling voor flexwerkers die ontslagen zijn n.a.v. de Corona-maatregelen.

De Creatieve Coalitie maakt zich hard voor een regeling voor alle andere flexwerkers en ZZP-ers die buiten de boot vallen.