Hieronder treffen jullie twee onderwerpen aan waarvoor de Creatieve Coalitie en de Kunstenbond zich nu in de lobby met kracht zullen inzetten: ‘trickle up’ en scholing. Prioriteit 1 is Trickle Up.

Dat zullen we doen via twee routes:

 1. Wij nemen daarvoor zelf het initiatief
  door rechtstreeks contact op te nemen met het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en de cultuur- en arbeidsmarktwoordvoerders van politieke partijen en anderen.
 2. Wij doen dit samen met de Taskforce.

En dat doen we met in elk geval twee speerpunten:

1. Trickle Up

Er is 482 miljoen euro beschikbaar in het tweede steunpakket culturele en creatieve sector, volgend op het eerdere pakket van 300 miljoen euro. Uit de brief:

“€ 200 miljoen is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur tot 1 juli 2021. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals, bedoeld voor innovatie en transitie van werkwijzen en verdienvermogen. Mede op verzoek van de Tweede Kamer zal extra aandacht zijn voor kunstenaars en creatieve professionals;

De minister en de Kamer zien het scherp. Kunstenaars en creatieve professionals zijn een cruciale schakel in de infrastructuur van de sector. Wij constateren dat de ambitie van het eerste steunpakket om middelen via instellingen bij kunstenaars en creatieve professionals terecht te laten komen, ‘trickle down’, niet heeft gewerkt en ook nu niet zal werken. Om de keten daadwerkelijk in stand te houden en geld bij de mensen te krijgen die werkzaam zijn in de culturele en creatieve sector, en met name de zzp’ers, zal de omgekeerde weg moeten worden bewandeld: trickle up.

 • Wat nu nodig is om de ketens in stand te houden is een Trickle Up-fonds van 100 tot 200 miljoen dat makers, uitvoerend kunstenaars en professionals in ondersteunende beroepen helpt bij en betaalt voor ontwikkeling, research, onderzoek en uitvoering van projecten/producties en activiteiten om de individuele professionele kwaliteit in stand te houden die onmisbaar onderdeel is van de culturele en creatieve sector.
 • Bottom up door (uitvoerend) kunstenaars en creatieve professionals. Zij kunnen zelf het beste innovatie, transitie van werkwijzen en (toekomstig) verdienvermogen vormgeven. Geef ze de regie in handen. Er moeten dan ook zo weinig mogelijk voorwaarden gesteld worden aan het format van de projecten waarvoor geld wordt aangevraagd.

page1image41546112

1

 • Om te borgen dat de regeling toegankelijk is, en te voorkomen dat er bij de uitvoering te veel tijd en geld gaat zitten in de toekenning, denken we aan een laagdrempelige regeling. Die naast de bestaande regelingen staat.
 • De middelen moeten beschikbaar zijn voor makers uit het hele land, en alle (sub)sectoren uit de culturele en creatieve sector; gesubsidieerd en niet- gesubsidieerd.
 • De middelen kunnen in tranches in de tijd ter beschikking worden gesteld, het moet niet ‘first come, first serve’ worden waardoor je een aanvraagpiek krijgt en waarschijnlijk mensen met afstand tot het aanvraagcircuit onvoldoende bereikt.
 • Het fonds voorziet in een matching van middelen (max 75% van het totale budget) en stimuleert daarmee particulieren, bedrijven en instellingen om te starten met en geld te steken in de ontwikkeling en uitvoering van projecten.
 • De kwaliteit wordt gewaarborgd doordat tenminste 25% extern gefinancierd wordt of door de aanvragen via een lening wordt gefinancierd.
 • Om aansluiting te vinden bij de grote diversiteit van de sector, kan de uitvoering neergelegd worden bij de Rijksfondsen, de rechtenorganisaties en het Prins Bernhard Cultuurfonds.Het fonds is laagdrempelig, vraag-gestuurd, en zal zoveel mogelijk de initiatieven van makers, uitvoerend kunstenaars en professionals in ondersteunende beroepen ondersteunen en faciliteren. Zij doen de aanvraag, bij hen ligt het initiatief om met instellingen en bedrijven, overheden of particulieren samen te werken.2. ScholingDe overheid had via het tweede generieke pakket 50 miljoen beschikbaar voor coaching, (om)scholing en ontwikkeling en goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, ook voor zelfstandigen. heeft 28 augustus jl. bekendgemaakt hiervoor nog eens 1,4 miljard euro beschikbaar te stellen voor een aanvullend sociaal pakket.Wij zetten er, als relatief zwaar door de Corona-crisis getroffen sector, stevig op in dat een fors deel hiervan via het PPO-loket van Platform ACCT bestemd kan worden voor kunstenaars en creatieve professionals, die deels (mede) als gevolg van de Corona-crisis die noodgedwongen ook de keuze moeten maken om zich naar een beroep buiten de sector te laten omscholen. Dit is een algemeen belang. De vaardigheden en eigenschappen die kunstenaars en creatieve professionals bezitten zijn een meerwaarde voor veel sectoren en bedrijven.