Taskforce maakt herstelplan creatieve en culturele sector.

De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie nemen deel aan de taskforce creatieve en culturele sector. De taskforce adviseert het ministerie over de effecten van corona voor onze sector. Generieke maatregelen sluiten vaak niet goed aan bij ondernemers in de culturele en creatieve sector. Meer maatwerk is noodzakelijk. De taskforce legt in deze brief uit waar het

Acties van de Creatieve Coalitie

Openings- en herstelplan dat de culturele sector nodig heeft!Lees hier het planBrief aan de Kamer – 30 november 2021Geachte Kamerleden, De nieuwe coronamaatregelen treffen de creatieve en culturele sector opnieuw onevenredig hard. Het zijn de werkenden in de publieksgerichte sectoren die al twintig maanden lang de grootste klappen opvangen. Specifieke steun aan instellingen in de