Amsterdam stelt 17 miljoen beschikbaar voor cultuur 8-5-2020

Het Amsterdamse college van B en W stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor noodlijdende kunst- en cultuurinstellingen. Dat bedrag is afkomstig uit de gemeentelijke noodkas. De steunmaatregel is een aanvulling op de algemene economische steunmaatregelen van het kabinet en maatregelen speciaal voor de cultuursector. “De coronacrisis doet pijn in de hele stad, zo ook bij

IN DE MEDIA

Arbeidsmarktagenda > In de media NRC: Laat cultuurfondsen geld van steunpakket verdelen Trouw : Musici zijn het zat om voor nop te komen spelen NU.nl  : Cultuursector heeft 25 miljoen nodig voor betere betaling kunstenaars Standpunt.nl op NPO Radio 1 O.a. Gijs Scholten van Aschat en andere kunstenaars over fair practice in de kunstsector. Financieel

Over ons

Tweeëntwintig (22) verenigingen -, beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld en de Creatieve Coalitie opgericht. aanleiding De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) concludeerden in hun gezamenlijke verkenning dat de arbeidsmarktsituatie van werkenden in de culturele en creatieve sector zorgwekkend is.

Geschiedenis Arbeidsmarktagenda

De arbeidsmarktagenda begon in 2016 met de verkenning-arbeidsmarkt-cultuursector waarin de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur tot de conclusie kwamen dat de arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector zorgelijk is door de combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, lage inkomens, een slechte onderhandelingspositie, het vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid

Arbeidsmarktagenda | Wat en wie

De arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector is zorgelijk. Er is sprake van een combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, laag inkomen, een slechte onderhandelingspositie, vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en geringe pensioenopbouw. Federatie Cultuur en FNV Kiem namen vervolgens het initiatief om de SER en de Raad voor Cultuur advies