Op 14 februari 2018 kwam de nieuwste Collectieve Selfie uit van BKNL, waar ook de BBK deel van uitmaakt. De Collectieve selfie 3: ‘Nog beter zicht op Beeldende Kunst’ laat zien wat twee verschillende bureaus aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland kon verzamelen en wat daarin nog niet bekend is. Deze derde versie bevat onder meer actuele gegevens over kunstenaars, moderne kunstmusea en galeries. Hier zetten we enkele opvallende gegevens over beeldende kunstenaars uit de Selfie op een rij.

Op bladzijde 31 vinden we: “Het zal niet verrassen dat diegenen die autonome beeldende kunst hebben gestudeerd zich ook vaker beeldend kunstenaar van beroep noemen dan afgestudeerden vormgeving of alumni van de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving. Er treedt hierin wel een scherpe daling op. Noemde in 2013 en 2014 zo’n 40 procent zich nog beeldend kunstenaar van beroep. In 2015 zakt het naar 36 procent en in 2016 daalt het verder naar 26 procent.”

Het autonoom kunstenaarschap is iets anders is dan wat een vormgever of ontwerper doet (toegepaste kunst), want deze presenteren zichzelf minder vaak professioneel als kunstenaar. Het percentage afgestudeerden dat zichzelf professioneel presenteert als kunstenaar nam in 3 jaar af met 14%. Slechts 26% van de afgestudeerden aan kunstacademies noemt zichzelf professioneel kunstenaar.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat van de groepen auteurs, beeldend kunstenaars, uitvoerend kunstenaars en designers, de groep van de beeldend kunstenaars ook de kleinste groep is.

Meer weten? Download het volledige artikel.