BRANDBRIEF VAN DE NEDERLANDSE PODIUMKUNSTENSECTOR

Stop de kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten

Geachte leden van de Tweede Kamer, geachte Minister, De podiumkunstensector van Nederland vraagt minister Ingrid van Engelshoven en de leden van de Tweede Kamer €15,8 miljoen toe te voegen aan het budget van het Fonds Podiumkunsten (FPK), opdat alle 149 door het fonds als positief beoordeelde instellingen gehonoreerd kunnen worden. Stop de kaalslag in de podiumkunsten. Laat gezelschappen doen waar ze goed in zijn: aanbod maken voor podia en festivals, mensen in het hele land samenbrengen via de kunst, via verbeelding en creativiteit waarde toevoegen aan onze samenleving. Juist nu.

Lees de hele brief hier.