Het Amsterdamse college van B en W stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor noodlijdende kunst- en cultuurinstellingen. Dat bedrag is afkomstig uit de gemeentelijke noodkas. De steunmaatregel is een aanvulling op de algemene economische steunmaatregelen van het kabinet en maatregelen speciaal voor de cultuursector.

“De coronacrisis doet pijn in de hele stad, zo ook bij de creatieve makers, de kunstenaars en cultureel ondernemers. Ik ben blij dat we een substantieel beroep kunnen doen op de door de gemeente ingestelde noodkas”, zegt Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur). “Hiermee houden we voorlopig een belangrijk onderdeel van de gesubsidieerde kunst- en cultuursector in Amsterdam overeind. Kunst en cultuur zijn onmisbaar om Amsterdam te voorzien van bezieling, verbeelding en experiment als de stad straks weer op gang komt.”

De creatieve industrie, waarvan de cultuursector een belangrijk onderdeel is, is goed voor 10 procent van de totale werkgelegenheid in Amsterdam. De maatregel moet voorkomen dat cruciale kunst -en cultuurinstellingen in het Kunstenplan binnenkort hun deuren moeten sluiten en is bedoeld voor de komende maanden.

De gemeentelijke steunmaatregel wordt in twee fases uitgevoerd. In de eerste fase worden vanuit het gestelde budget extra gelden uitgekeerd aan de huidige Amsterdamse Bis instellingen en de 11 grootste AFK Kunstenplan-instellingen. De tweede fase vindt in augustus 2020 plaats, na de besluitvorming rond de vierjarige subsidies 2021-2024. Deze omvat, naast de functies in de Amsterdamse Bis, de overige AFK organisaties welke voor de periode 2021-2024 zijn toegekend.

Tekst: ANP