Home > Arbeidsmarktagenda

In opdracht van de minister hebben Kunsten ’92  en betrokken partijen een Arbeidsmarktagenda opgesteld. De agenda is in november 2017 aan de nieuwe minister van OCW Ingrid van Engelshoven gepresenteerd en bevat actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland.

Bekijk de arbeidsmarktagenda die in november 2017 is gepresenteerd.