Home > Agenda

2019

2020

  • Februari: deadline subsidieaanvraag van instellingen
  • Mei: advies van de Raad voor Cultuur over aanvragen
  • Zomer 2020: bestuurlijk overleg
  • Prinsjesdag 2020: minister van OCW maakt subsidiebesluiten bekend