Home > Agenda

2020

  • 1 september: March of the Cases
  • Februari: deadline subsidieaanvraag van instellingen
  • Februari : Rapport over gevolgen verschuiving budget van Fonds Podiumkunsten naar BIS
  • Maart : Tweede Kamer buigt zich over kosten en gevolgen van Fair Practice
  • Mei: advies van de Raad voor Cultuur over aanvragen
  • 1 juni voorlopig einde lockdown
  • Juni 2020 debat Tweede Kamer commissie cultuur over advies van de Raad voor Cultuur m.b.t. de cultuurnota 2021 – 2024 en reactie daarop van de minister
  • Juni / Juli Plenaire debat over Voorjaarsnota.
  • Zomer 2020: bestuurlijk overleg
  • Prinsjesdag 2020 15 september : minister van OCW maakt de definitieve cultuurnota 2021 – 2024 bekend