Home > Acties

MELDPUNT UNFAIR PRACTICES

  • juni 2019 Kunstenbond heeft een boekje gemaakt waarin een groot aantal meldingen te lezen valt.
  • april 2019 Kunstenaars en creatieven kunnen hun verhaal kwijt over oneerlijke verloningspraktijken en arbeidsomstandigheden. Kunstenbond verzamelt deze verhalen en overhandigt ze begin juni 2019 gebundeld aan minister Van Engelshoven. Het achterliggende doel is de minister te vragen in de komende cultuurbeleidsperiode meer prioriteit te geven aan de toepassing van fair practice.

POSITION PAPERS

  • 20 juni 2019 Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024 | Lees hier de position paper van Kunstenbond ten behoeve van de hoorzitting op 20 juni 2019

BRIEVEN

  • 30 april 2019 – Creatieve Coalitie stuurt brief aan minister OCW n.a.v het advies van de Raad voor Cultuur.
  • 13 maart 2019 – Creatieve Coalitie stuurt brief aan Raad voor Cultuur d.d. 13 maart
    • Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector kost geld. Laten we daar eerlijk over zijn. Als daarvoor meer middelen nodig zijn dan zij dat zo.
    • Wij hopen u met deze brief van dienst te zijn bij het opstellen van uw advies aan de minister. Indien gewenst zijn wij graag bereid tot het geven van een toelichting.