Home > Acties en Brieven

ACTIES

 • Creatieve Coalitie ziet toe op efficiënte uitvoering maatregelen zzp’ers Lees hier meer

BRIEVEN

 • 30 november 2021:Brief aan de Kamer voor het nieuwe steunpakket (klik hier voor de bijlage uitgangspunten)
 • 3 mei 2021: Brief aan de informateur! 
 • 3 november: Laat culturele sector open! De taskforce culturele en creatieve sector luidt de noodklok. Lees de hele brief hier.
 • 21 september: Taskforce biedt een herstelplan voor de sector aan de  de Tweede Kamer aan.
 • 24 juni: Brief van de Taskforce over Herstelplan voor de culturele en creatieve sector.
 • 4 maart 2020 : Tweede Kamer behandelt de kosten die gemaakt worden voor het invoeren van de Fair Practice Code. Creatieve Coalitie stuurt brief
 • 9 december 2019 : Kunstenbond en Creatieve Coalitie sturen reactie op concept wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen
 • 11 november 2019 : PACCT stuurt ism de Creatieve Coalitie een brief aan voorzitter en leden van de Tweede Kamercommissie voor OCW over de voortgang van de Arbeidsmarktagenda
 • 11 november 2019 : PACCT stuurt ism Creatieve Coalitie een brief aan de minister van OCW over het sociaalfiscaal kabinetsbeleid
 • 11 november 2019 : Kunsten ’92 stuurt brief aan de minister van OCW als inbreng bij het begrotingsdebat op 18 november
 • 30 april 2019 – Creatieve Coalitie stuurt brief aan minister OCW n.a.v het advies van de Raad voor Cultuur.
 • 13 maart 2019 – Creatieve Coalitie stuurt brief aan Raad voor Cultuur d.d. 13 maart
  • Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector kost geld. Laten we daar eerlijk over zijn. Als daarvoor meer middelen nodig zijn dan zij dat zo.
  • Wij hopen u met deze brief van dienst te zijn bij het opstellen van uw advies aan de minister. Indien gewenst zijn wij graag bereid tot het geven van een toelichting.

De waarde van het Auteursrecht

 • 10 oktober 2019 – Platform Makers heeft op woensdag 10 oktober, 16.30 uur een debat gehouden onder leiding van Frenk van der Linde over de waarde van het auteursrecht.  Lees hier het persbericht
 • Auteursrechtuitleg

Teken de petitie voor een eerlijke zelfstandigenaftrek

——————————————————————————

UNFAIR PRACTICES

Immer overmoedig en onboetvaardig voorwaarts

De stadsdichter van Tilburg A.H.J. Dautzenberg kaart in zijn inauguratiespeech aan dat hij 3.600 euro per jaar – 300 euro per maand –  ontvangt voor zijn stadsdichterschap. Hij vergelijkt dit met wat een werknemer van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur ontvangt : gemiddeld 4.300 netto per maand.

Dautzenberg is een intiatief gestart om voldoende geld op te halen en schrijft op zijn site :

De gemeente Tilburg ondersteunt het stadsdichterschap, waarvoor dank. Het budget is echter ontoereikend om de betrokken kunstenaars fatsoenlijk te kunnen betalen.

Om extra geld te genereren, verschijnt elk gedicht in een genummerde en gesigneerde oplage van vijftig exemplaren. Ze zijn te koop bij boekhandel Livius de Zevensprong voor € 10,-. 

U kunt ook eenmalig € 240,- overmaken, dan reserveren we voor u een exemplaar van elk gedicht.

Donaties zijn welkom: IBAN NL19INGB0002070531 t.a.v. A.H.J. Dautzenberg.

Kunstenbond bundelt voorbeelden van UNFAIR PRACTICE

 • Kunstenbond heeft een boekje gemaakt waarin een groot aantal meldingen te lezen valt. Kunstenaars en creatieven hebben hun verhaal gedeeld met Kunstenbond over oneerlijke verloningspraktijken en arbeidsomstandigheden. Het boekje is begin juni 2019 overhandigd aan minister Van Engelshoven. Het achterliggende doel is de minister te vragen in de komende cultuurbeleidsperiode meer prioriteit te geven aan de toepassing van fair practice.

——————————————————————————

POSITION PAPERS

 • Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024 | Lees hier de position paper van Kunstenbond ten behoeve van de hoorzitting op 20 juni 2019