Home > Acties

De waarde van het Auteursrecht

  • 10 oktober 2019 – Platform Makers heeft op woensdag 10 oktober, 16.30 uur een debat gehouden onder leiding van Frenk van der Linde over de waarde van het auteursrecht.  Lees hier het persbericht

Teken de petitie voor een eerlijke zelfstandigenaftrek

——————————————————————————

UNFAIR PRACTICES

Immer overmoedig en onboetvaardig voorwaarts

De stadsdichter van Tilburg A.H.J. Dautzenberg kaart in zijn inauguratiespeech aan dat hij 3.600 euro per jaar – 300 euro per maand –  ontvangt voor zijn stadsdichterschap. Hij vergelijkt dit met wat een werknemer van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur ontvangt : gemiddeld 4.300 netto per maand.

Ik ben daar blij mee, en dat meen ik, want het is een indicatie dat kunst en cultuur, het domein waar de medewerkers van het bkkc zich dagelijks met veel passie op storten, belangrijk is.  De importantie wordt ook explicíét benadrukt door het instituut – op de site, op vrijwel elke pagina van het jaarverslag. Kunst draagt bij aan ontmoeting en verbinding. Kunst inspireert en verrijkt het leven. Kunst vormt de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Kunst zorgt voor een bruisend cultureel klimaat en vormt een vliegwiel voor economische groei en sociale aantrekkingskracht.

En toch :

Gezien de van de daken geschreeuwde importantie van kunst is dat bedrag natuurlijk bizar, lachwekkend laag. Hoe dicht kun je op de inhoud zitten…

Deze karige beloning is geen incident, helaas, het is eerder regel dan uitzondering. Het overgrote deel van het publieke geld dat wordt besteed aan kunst gaat naar instellingen; naar dure panden en prima salarissen, níét naar de kunstenaars. Cynisch gezegd: de kunstenaars legitimeren met hun werk het bestaan van de instellingen, de banen van de medewerkers, de hoge status van het o zo belangrijke domein – en daar krijgen ze bar weinig voor betaald. Velen schikken zich daarin, veelal uit noodzaak. Ik soms ook, want ik moet wel elke maand mijn huur kunnen betalen.

Dautzenberg is een intiatief gestart om voldoende geld op te halen en schrijft op zijn site :

De gemeente Tilburg ondersteunt het stadsdichterschap, waarvoor dank. Het budget is echter ontoereikend om de betrokken kunstenaars fatsoenlijk te kunnen betalen.

Om extra geld te genereren, verschijnt elk gedicht in een genummerde en gesigneerde oplage van vijftig exemplaren. Ze zijn te koop bij boekhandel Livius de Zevensprong voor € 10,-. 

U kunt ook eenmalig € 240,- overmaken, dan reserveren we voor u een exemplaar van elk gedicht.

Donaties zijn welkom: IBAN NL19INGB0002070531 t.a.v. A.H.J. Dautzenberg.

Kunstenbond bundelt voorbeelden van UNFAIR PRACTICE

  • Kunstenbond heeft een boekje gemaakt waarin een groot aantal meldingen te lezen valt. Kunstenaars en creatieven hebben hun verhaal gedeeld met Kunstenbond over oneerlijke verloningspraktijken en arbeidsomstandigheden. Het boekje is begin juni 2019 overhandigd aan minister Van Engelshoven. Het achterliggende doel is de minister te vragen in de komende cultuurbeleidsperiode meer prioriteit te geven aan de toepassing van fair practice.

——————————————————————————

POSITION PAPERS

  • Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024 | Lees hier de position paper van Kunstenbond ten behoeve van de hoorzitting op 20 juni 2019

BRIEVEN

  • 30 april 2019 – Creatieve Coalitie stuurt brief aan minister OCW n.a.v het advies van de Raad voor Cultuur.
  • 13 maart 2019 – Creatieve Coalitie stuurt brief aan Raad voor Cultuur d.d. 13 maart
    • Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector kost geld. Laten we daar eerlijk over zijn. Als daarvoor meer middelen nodig zijn dan zij dat zo.
    • Wij hopen u met deze brief van dienst te zijn bij het opstellen van uw advies aan de minister. Indien gewenst zijn wij graag bereid tot het geven van een toelichting.